Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník investičního oddělení/pracovnice investičního oddělení

Description

Code

4312.5

Description

Pracovníci investičního oddělení pomáhají při správě investic, jako jsou akce, dluhopisy nebo jiné cenné papíry, a vykonávají obecné administrativní činnosti v investičním odvětví finanční společnosti.

Alternativní označení

pracovnice investičního oddělení

pracovník investičního oddělení

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: