Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

technik pro zpracování pevného odpadu/technik pro zpracování pevného odpadu

Description

Code

3132.3

Description

Technici pro zpracování pevného odpadu provozují a udržují zařízení pro zpracování a distribuci pevných odpadů a testují vzorky pro sledování znečištění. Pomáhají při sběru a odstraňování pevného odpadu, jako je stavební a demoliční odpad, a zajišťují, aby zpracování bylo v souladu s bezpečnostními předpisy. Zajišťují, aby byly kontejnery na komunální odpad vyprázdněny, zajišťují řádné třídění odpadu, který je třeba recyklovat nebo zneškodnit, a monitorují zařízení.

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: