Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

referent odboru sportu a volného času/referentka odboru sportu a volného času

Description

Code

2422.12.13

Description

Referenti odboru sportu a volného času provádějí výzkum, analýzu a rozvoj politik v oblasti sportu a rekreace a provádějí tyto politiky s cílem zlepšit systém sportu a rekreace a zlepšit zdraví obyvatelstva. Snaží se zvýšit účast ve sportu, podporovat sportovce, zvyšovat výkonnost sportovců ve vnitrostátních i mezinárodních soutěžích, zlepšovat sociální začleňování a rozvoj komunit. Úzce spolupracují s partnery, externími organizacemi či jinými zúčastněnými stranami a poskytují jim pravidelné aktualizace.

Alternativní označení

referentka odboru sportu a volného času

referent odboru sportu a volného času

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: