Skip to main content

Show filters

Hide filters

dělník pro recyklaci/dělnice pro recyklaci

Description

Code

9612.2

Description

Dělníci pro recyklaci třídí recyklovatelné materiály a odpady z toku recyklovaných materiálů a zajišťují, aby mezi recyklovatelnými materiály neskončily nevhodné materiály. Kontrolují materiály a provádějí čištění a pracují v souladu s předpisy o odpadech.

Alternativní označení

dělnice pro recyklaci

dělník pro recyklaci

pracovnice pro třídění kovů

pracovnice pro třídění textilu

pracovník pro třídění kovů

pracovník pro třídění textilu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: