Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

likvidátor pojistných událostí/likvidátorka pojistných událostí

Description

Code

3315.3

Description

Likvidátoři pojistných událostí zajišťují, aby veškerá pojistná plnění byla přesně vyřizována a aby byla zajištěna úhrada platných pojistných plnění pojistníkům. Používají statistické údaje a podávají zprávy pro výpočet a úpravu pohledávek podle potřeby, komunikují s pojistníky a sledují vývoj nároku.

Alternativní označení

likvidátor pojistných událostí

likvidátorka pojistných událostí

posuzovatelka pojistných událostí

posuzovatel pojistných událostí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: