Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energetický poradce pro domácnosti/energetická poradkyně pro domácnosti

Description

Code

3112.1.5.1

Description

Energetičtí poradci pro domácnosti radí jednotlivcům, pokud jde o dodávky energie pro jejich domovy. Posuzují potřeby jednotlivce a doporučují vhodný zdroj energie a dodavatele a snaží se zajistit prodej energie. Rovněž poskytují poradenství ohledně hospodářských a environmentálních výhod druhů energie a vytvářejí energetické plány, které jsou v souladu s předpisy a technickými požadavky a podmínkami bytové jednotky.

Alternativní označení

energetická poradkyně pro domácnosti

energetický poradce pro domácnosti

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences