Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veterinární terapeut/veterinární terapeutka

Description

Code

2250.4

Description

Veterinární terapeuti poskytují léčbu podle veterinární diagnózy nebo doporučení.

Alternativní označení

veterinární léčitel

veterinární léčitelka

veterinární terapeut

veterinární terapeutka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences