Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer v chemické výrobě/manažerka v chemické výrobě

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Manažeři v chemické výrobě zodpovídají za technickou koordinaci a kontrolu procesů chemické výroby. Řídí jedno nebo více výrobních oddělení a dohlížejí na dostatečné technické prostředky a lidské zdroje v rámci cílů objemu, kvality a plánování. Manažeři v chemické výrobě navrhují výrobní plány a harmonogramy a zajišťují, aby byly splněny. Odpovídají za provádění procesů, jejichž cílem je zajistit kvalitu vyráběných výrobků, za dobré pracovní podmínky, environmentální postupy a bezpečnost pracoviště.

Alternativní označení

ředitel chemické výroby

manažerka v chemické výrobě

ředitelka chemické výroby

manažer v chemické výrobě

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences