Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

náměstek ministra/náměstkyně ministra

Description

Code

1111.6

Description

Náměstci ministra pomáhají vedoucím vládních resortů, jako jsou ministři, a napomáhají při dohledu nad postupy v resortu. Pomáhají při směrování politik, činnosti a zaměstnanců a provádějí plánování, přidělování zdrojů a rozhodovací úkony.

Alternativní označení

náměstek ministra

náměstkyně ministra

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: