Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pověřenec pro ochranu osobních údajů/pověřenkyně pro ochranu osobních údajů

Description

Code

2619.4

Description

Pověřenci pro ochranu osobních údajů zajišťují, aby zpracování osobních údajů v organizaci bylo v souladu s normami na ochranu osobních údajů a s povinnostmi stanovenými v příslušných platných právních předpisech, jako je GDPR. Vypracovávají a zavádějí politiku organizace týkající se ochrany údajů a jsou odpovědní za posouzení dopadu na ochranu údajů a řeší stížnosti a žádosti třetích stran a regulačních orgánů. Pověřenci pro ochranu osobních údajů vedou vyšetřování případného porušení ochrany osobních údajů, provádějí interní audity a fungují jako kontaktní místo v rámci organizace v případě jakýchkoliv záležitostí souvisejících se zpracováním osobních údajů. Pověřenci pro ochranu osobních údajů mohou vytvářet programy odborného vzdělávání a odborně vzdělávat zaměstnance o postupech ochrany údajů.

Alternativní označení

specialista na ochranu dat

poradkyně pro ochranu údajů

právní poradkyně pro ochranu údajů

právní poradce pro ochranu údajů

expert na GDPR

úředník pro právní záležitosti a ochranu údajů

správce údajů o ochraně osobních údajů

pověřenec pro ochranu údajů a bezpečnost

poradce pro ochranu údajů

správkyně údajů o ochraně osobních údajů

specialistka na ochranu dat

úřednice pro právní záležitosti a ochranu údajů

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences