Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

učitel v oboru pohostinství na odborné škole/učitelka v oboru pohostinství na odborné škole

Description

Code

2320.1.15

Description

Učitelé v oboru pohostinství na odborné škole vyučují studenty ve specializovaném studijním oboru pohostinství, jenž má převážně praktickou povahu. Poskytují teoretickou výuku, pokud jde o praktické dovednosti a techniky, které studenti musí následně ovládat v povolání v oboru pohostinství, jako je hotelový recepční nebo pokojská. Učitelé v oboru pohostinství na odborné škole sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v oboru pohostinství prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitelka v oboru pohostinství

učitelka v oboru pohostinství na odborné škole

učitel v oboru pohostinství

učitel v oboru pohostinství na odborné škole

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: