Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

všeobecná sestra se specializací

Description

Code

2221.3

Description

Všeobecné sestry se specializací podporují a obnovují zdraví lidí, diagnostikují nemoci a pečují o nemocné osoby v rámci konkrétních oborů ošetřovatelství. Příklady těchto specializovaných ošetřovatelských profesí jsou mimo jiné: ambulantní zdravotní sestra, kvalifikovaná zdravotní sestra, zdravotní sestra pro kardiologii, dentální zdravotní sestra, všeobecná zdravotní sestra, forenzní zdravotní sestra, gastroenterologická zdravotní sestra, zdravotní sestra v hospicích a paliativní péči, dětská sestra, zdravotní sestra pro veřejné zdraví, rehabilitační sestra, zdravotní sestra pro nefrologii a školní zdravotní sestra. Všeobecné sestry se specializací jsou všeobecné sestry, které mají přípravu nad rámec všeobecného zaměření a jsou oprávněné vykonávat praxi jako specialistky se specifickými odbornými znalostmi v jednom z ošetřovatelských oborů.
 

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences