Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě/inspektorka bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě

Description

Code

3257.6

Description

Inspektoři bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě odpovídají za dodržování bezpečnostních norem, snížení rizika pro společnost, zaměstnance a zákazníky a splnění průmyslových norem. Hodnotí stávající bezpečnostní systémy s cílem určit potenciální rizika ve všech odvětvích dopravy, jako je silniční a námořní doprava, a rozvíjejí politiky a postupy, které minimalizují riziko pro zařízení, zaměstnance a počítačové systémy.

Alternativní označení

inspektorka bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě

inspektor bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: