Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

správce finančních prostředků EU/správkyně finančních prostředků EU

Description

Code

1213.6

Description

Podílejí se na definování investičních priorit a jsou zodpovědní za přípravu operačních programů a spolupracují s vnitrostátními orgány při určování cílů a prioritních os programů. Správci finančních prostředků EU dohlížejí na projekty financované z prostředků EU, sledují jejich provádění a dosažené výsledky a podílejí se na certifikačních a kontrolních činnostech. Mohou být také zodpovědní za řízení vztahů s evropskými institucemi v otázkách týkajících se státní podpory a řízení grantů.

Scope note

Does not include regional development policy officers.

Alternativní označení

referent regionální politiky

expert na politiku a financování EU

referentka pro politiku fondů EU

manažerka operačních programů fondů EU

referentka pro řízení a kontrolu EU

správce fondu EU ve Společném sekretariátu

manažerka politiky evropských fondů

referent pro řízení a kontrolu EU

manažer operačních programů fondů EU

referentka regionální politiky

referent pro politiku fondů EU

manažer politiky evropských fondů

koordinátorka projektů EU

vedoucí projektů EU

správkyně fondu EU ve Společném sekretariátu

koordinátor projektů EU

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences