Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energetický poradce/energetická poradkyně

Description

Code

3112.6

Description

Energetičtí poradci propagují úspory energie jak v domácnostech, tak v podnicích. Poskytují lidem poradenství o tom, jak snížit spotřebu energie, a prosazují zlepšování energetické účinnosti a zavádějí politiky řízení poptávky energie.

Alternativní označení

energetický poradce

energetická poradkyně

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: