Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zástupce ředitele školy/zástupkyně ředitele školy

Description

Code

1345.1.2

Description

Zástupci ředitelů škol poskytují podporu řediteli v manažerských úkolech a patří mezi administrativní zaměstnance školy. Poskytují řediteli aktuální informace o každodenním provozu a vývoji školy. Provádějí a sledují pokyny, politiky a osnovy školy, které zavedl konkrétní ředitel. Prosazují protokol školní rady, dohlížejí na studenty a udržují kázeň.

Alternativní označení

zástupkyně ředitele školy

zástupce ředitele školy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: