Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pracovník ve výrobě asfaltu/pracovnice ve výrobě asfaltu

Description

Code

8114.1

Description

Pracovníci ve výrobě asfaltu získávají suroviny, jako jsou písek a kamení, a používají mobilní zařízení k jejich přepravě do továrny. Obsluhují automatizované stroje na drcení a třídění kamení a na míchání písku a kamení s bitumenem. Odebírají vzorky za účelem kontroly kvality směsi a zajišťují přepravu na staveniště.

Alternativní označení

pracovník ve výrobě asfaltu

pracovnice ve výrobě asfaltu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: