Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

bankovní pracovník/bankovní pracovnice

Description

Code

4211.1

Description

Bankovní pracovníci se nejčastěji věnují klientům banky. Podporují produkty a služby bank a poskytují informace o osobních účtech klientů a souvisejících převodech, vkladech, úsporách atd. Objednávají bankovní karty a šeky pro klienty, přijímají a vyrovnávají peněžní hotovost a šeky a zajišťují dodržování vnitřních politik. Pracují se zákaznickými účty, provádějí platby a řídí používání trezorů a bezpečnostních schránek.

Alternativní označení

bankovní pracovnice

bankovní pracovník

pracovník na přepážce finanční instituce

pracovnice na přepážce finanční instituce

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: