Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor hazardních her/inspektorka hazardních her

Description

Code

3359.6

Description

Inspektoři hazardních her disponují způsobilostí zabývat se všemi příslušnými hrami, kontrolovat je a provádět veškeré herní operace na nejvyšší možné úrovni účinnosti, bezpečnosti a služeb zákazníkům v souladu s postupy firmy a platnými právními předpisy. Jejich úkolem je dohlížet na veškeré hry a zajistit, aby byla dodržována pravidla a hráči nepodváděli. Odpovídají za údržbu zařízení a zabývají se všemi dotazy a stížnostmi zákazníků.

Alternativní označení

dozorkyně nad hazardními hrami

dozorce nad hazardními hrami

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: