Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

referent specialista hospodářské politiky/referentka specialistka hospodářské politiky

Description

Code

2631.1

Description

Referenti specialisté hospodářské politiky vypracovávají ekonomické strategie. Sledují aspekty ekonomiky, jako je konkurenceschopnost, inovace a obchod. Referenti specialisté hospodářské politiky se podílejí na vypracování hospodářských politik, projektů a programů. Provádějí výzkum a analýzy, posuzují problémy v oblasti veřejné politiky a doporučují vhodná opatření.

Alternativní označení

referentka specialistka hospodářské politiky

referent specialista hospodářské politiky

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences