Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

úředník pro udělování povolení a oprávnění/úřednice pro udělování povolení a oprávnění

Description

Code

3354.2

Description

Úředníci pro udělování povolení a oprávnění zpracovávají žádosti o licence a poskytují poradenství ohledně právních předpisů v oblasti udělování licencí. Vykonávají rovněž vyšetřovací povinnosti s cílem zajistit, že žadatel je způsobilý pro požadovanou licenci, že licenční poplatky jsou uhrazeny včas a že je zajištěn soulad s právními předpisy.

Alternativní označení

úřednice pro udělování povolení a oprávnění

úředník pro udělování povolení a oprávnění

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: