Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer změn a konfigurace ICT/manažerka změn a konfigurace ICT

Description

Code

2519.3

Description

Manažeři změn a konfigurace ICT organizují a provádějí proces řízení změn v průběhu celého životního cyklu prostředků ICT, jako např. software, aplikace, systémy ICT atd. Manažeři změn a konfigurace ICT mají dobré znalosti hlavních technologií a procesů používaných v systémovém inženýrství a pro řízení životního cyklu systémů a subsystémů ICT.

Alternativní označení

správkyně konfigurace

správkyně životního cyklu aplikace

správce životního cyklu aplikace

specialista DevOps

specialistka DevOps

devops inženýr

specialista devops

specialistka devops

správce konfigurace

DevOps inženýrka

správkyně změn a konfigurace softwaru

DevOps inženýr

devops inženýrka

správce změn a konfigurace softwaru

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: