Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

muzikoterapeut/muzikoterapeutka

Description

Code

2269.9.4

Description

Muzikoterapeuti využívají muzikoterapeutické zákroky k léčbě pacientů s poruchami chování a patogenními stavy za účelem prevence, zmírnění nebo eliminace příznaků a změn chování a postojů vyžadujících léčbu. Prostřednictvím muzikoterapeutických zákroků podporují a udržují nebo obnovují rozvoj, zralost a zdraví pacienta/klienta. Muzikoterapie pomáhá zejména lidem s emocionálními, somatickými nebo intelektuálně či sociálně vyvolanými poruchami chování a patogenními onemocněními, jako jsou psychózy (schizofrenické poruchy, bipolární poruchy) a poruchy osobnosti.
 

Alternativní označení

muzikoterapeut

muzikoterapeutka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences