Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

finanční ředitel organizace/finanční ředitelka organizace

Description

Code

1211.1.4

Description

Finanční ředitelé organizace určují finanční strategické politiky společnosti nebo organizace a dohlížejí na ně. Používají techniky správy hotovosti, jako je organizace účtů, sledování peněžních toků, plánování a kontrola likvidity, řízení rizik včetně rizik týkajících se měny a komodit, a udržují úzký kontakt s bankami a ratingovými agenturami.

Alternativní označení

finanční ředitel organizace

finanční ředitelka organizace

finanční ředitel společnosti

finanční ředitelka společnosti

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: