Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor výrobního procesu/kontrolorka výrobního procesu

Description

Code

3122.4

Description

Kontroloři výrobního procesu koordinují, plánují a řídí výrobní postupy a procesy. Odpovídají za kontrolu produkčních plánů nebo objednávek, jakož i za jednání se zaměstnanci v těchto produkčních oblastech.

Alternativní označení

kontrolor výrobního procesu

kontrolorka výrobního procesu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences