Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitel v oboru umělecký průmysl na odborné škole/učitelka v oboru umělecký průmysl na odborné škole

Description

Code

2320.1.16

Description

Učitelé v oboru umělecký průmysl na odborné škole vyučují studenty ve specializovaném studijním oboru umělecký průmysl, jenž má převážně praktickou povahu. Poskytují teoretickou výuku, pokud jde o praktické dovednosti a techniky, které studenti musí následně ovládat v povolání v oboru uměleckého průmyslu při práci se dřevem a kovy, jako je tesař nebo pracovník na zpracování plechu. Učitelé v oboru umělecký průmysl na odborné škole sledují pokrok studentů, v případě potřeby jim individuálně pomáhají a hodnotí jejich znalosti a výsledky v oboru umělecký průmysl prostřednictvím úkolů, testů a zkoušek.

Alternativní označení

učitelka v oboru umělecký průmysl na odborné škole

učitelka v oboru umělecký průmysl

učitel v oboru umělecký průmysl

učitel v oboru umělecký průmysl na odborné škole

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences