Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer ochrany životního prostředí/manažerka ochrany životního prostředí

Description

Code

1349.13

Description

Manažeři ochrany životního prostředí poskytují poradenství týkající se rozvoje politik v oblasti životního prostředí vládním institucím a orgánům veřejné správy. Analyzují možné hrozby pro dobré životní podmínky lidí a životní prostředí v regionu a řídí kampaně zaměřené na řešení problémů, jako je sběr odpadu, skládky a ochrana zelených ploch.

Alternativní označení

manažer ochrany životního prostředí

manažerka ochrany životního prostředí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences