Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

odborník na asistivní technologie/odbornice na asistivní technologie

Description

Code

2359.5

Description

Odborníci na asistivní technologie pracují na zlepšení přístupu ke vzdělávání a/nebo zlepšení nezávislosti a účasti osob se zdravotním postižením. Činí tak podporou studujících a zaměstnanců prostřednictvím hodnocení, odborného školení a vedení. Odborníci na asistivní technologie mají dobré znalosti o potřebách studujících a rozsáhlé technologické znalosti týkající se oblasti vzdělávání, bydlení nebo práce. Tato úloha vyžaduje znalost hardwaru a softwaru pro asistivní technologie, jako je převod textu na řeč, predikce, diktování, vizuální nástroje a pomůcky pro fyzický přístup.

Alternativní označení

pomocná hodnotitel technologie

pomocná technologický facilitátor

pomocný hodnotitel technologie

pomocný technologický facilitátor

poradce podpory IT pro handicap

poradce pro vzdělávací technologie

poradkyně podpory IT pro handicap

poradkyně pro vzdělávací technologie

technik pomocné technologie

technička pomocné technologie

technolog pomáhající ve vzdělávání

technolog speciálních potřeb

technoložka pomáhající ve vzdělávání

technoložka speciálních potřeb

vzdělávací technolog

vzdělávací technoložka

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences