Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

reklamní manažer/reklamní manažerka

Description

Code

1222.1.1

Description

Reklamní manažeři provádějí reklamní iniciativy plánované ve strategickém marketingovém plánu. Organizují a připravují zdroje potřebné k zahájení reklamních kampaní a akcí v reklamních agenturách. Připravují a slaďují komunikační kanály, vyjednávají smlouvy a zajišťují, aby činnost byla v souladu s rozpočtovými prostředky.

Alternativní označení

manažer marketingové komunikace

manažerka marketingové komunikace

manažerka reklamy

manažer reklamní agentury

reklamní manažer

manažerka reklamní agentury

vedoucí marketingové komunikace

reklamní ředitel

reklamní manažerka

vedoucí reklamní agentury

reklamní ředitelka

manažer reklamy

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences