Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

poradce pro veřejné financování/poradkyně pro veřejné financování

Description

Code

2412.10

Description

Poradci pro veřejné financování radí jednotlivcům a podnikům o možnostech financování, které poskytuje vláda. Analyzují potřeby klientů, poskytují jim konzultace o finančních prostředcích, grantech a dotacích, které se na ně vztahují, a pomáhají jim s podáváním žádostí. Poradci pro veřejné financování rovněž zřizují správu veřejných grantů v organizacích.

Alternativní označení

koordinátorka veřejného financování

koordinátor veřejného financování

poradce pro veřejné financování

poradkyně pro veřejné financování

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: