Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vyučující v oboru farmacie

Description

Code

2310.1.31

Description

Vyučující v oboru farmacie jsou profesoři, učitelé nebo přednášející vyučující studenty, kteří získali diplom vyššího sekundárního vzdělání, ve specializovaném studijním oboru farmacie, jenž má převážně akademickou povahu. Spolupracují s odbornými asistenty zaměřenými na výzkum či výuku při přípravě přednášek a zkoušek, známkování testů a zkoušek, vedení laboratorních cvičení a vedení pohovorů zaměřených na hodnocení a zpětnou vazbu pro studenty. Provádějí rovněž akademický výzkum v oboru farmacie, zveřejňují svá zjištění a spolupracují s ostatními vysokoškolskými kolegy.

Alternativní označení

lektor farmakologie

lektorka farmakologie

pedagog v oboru farmacie

pedagožka v oboru farmacie

učitel farmacie

učitelka farmacie

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences