Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

učitel dětí v raném věku/učitelka dětí v raném věku

Description

Code

2342.1

Description

Učitelé dětí v raném věku vyučují žáky, především malé děti, základním tématům a tvůrčí hře s cílem rozvíjet neformálním způsobem jejich sociální a intelektuální dovednosti v rámci přípravy na budoucí formální vzdělávání. Pro celou třídu nebo menší skupiny vypracovávají plány hodin, které bývají v souladu s pevnými učebními osnovami, a testují žáky z náplně výuky. Tyto učební plány, které se týkají základních témat, mohou zahrnovat výuku čísel, písmen a rozpoznávání barev, dny v týdnu, rozdělení zvířat a dopravních prostředků atd. Učitelé dětí v raném věku rovněž dohlížejí na děti mimo třídu v prostorách školy, kde rovněž prosazují pravidla chování.

Alternativní označení

učitel dětí v raném věku

učitelka dětí v raném věku

učitelka v mateřské škole

učitelka v předškolním zařízení

učitel v mateřské škole

učitel v předškolním zařízení

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences

Skills & Competences