Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

manažer bezpečnosti zdraví a ochrany životního prostředí/manažerka bezpečnosti zdraví a ochrany životního prostředí

Description

Code

2263.4

Description

Manažeři bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí navrhují a provádějí podnikové politiky a postupy týkající se bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Provádějí analýzu podnikových postupů s cílem zajistit soulad s vládními a environmentálními právními předpisy, provádějí posouzení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, posuzují vliv hospodářských činností na životní prostředí a navrhují příslušná opatření ke zlepšení pracovního prostředí a kultury práce. Koordinují zavedení integrovaného systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí, určují účinné ukazatele, organizují audity a podílejí se na případném šetření nehod a podávání zpráv. Podporují integrovaný přístup k udržitelnosti a ochrany zdraví při práci v rámci organizací a úzce spolupracují s podnikovými manažery, přímými nadřízenými a školenými zaměstnanci. Jsou odpovědní za vypracování technické dokumentace týkající se dodržování zdravotních, bezpečnostních a environmentálních právních předpisů.

Alternativní označení

HSE a manažerka služeb udržitelnosti

HSE a manažer služeb udržitelnosti

koordinátor HSE

koordinátorka HSE

podniková manažerka HSE

podnikový manažer HSE

vrchní důstojnice HSE

vrchní důstojník HSE

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences