Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinátor programu ochrany životního prostředí / koordinátorka programu ochrany životního prostředí

Description

Code

2133.6

Description

Koordinátoři programu ochrany životního prostředí vypracovávají programy pro zlepšení environmentální udržitelnosti a účinnosti v rámci organizace nebo instituce. Kontrolují místa s cílem sledovat, zda daná organizace nebo instituce dodržuje právní předpisy v oblasti životního prostředí. Zajišťují rovněž vzdělávání veřejnosti v oblasti životního prostředí.

Alternativní označení

koordinátor ochrany životního prostředí

environmentalista

koordinátorka ochrany životního prostředí

environmentalistka

koordinátorka programu ochrany životního prostředí

koordinátor programu ochrany životního prostředí

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: