Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

seřizovač stroje pro řezání autogenem/seřizovačka stroje pro řezání autogenem

Description

Code

7223.15

Description

Seřizovači stroje pro řezání autogenem seřizují a obsluhují stroje, jejichž účelem je řezat nebo spíše vypalovat přebytečný materiál z kovového obrobku pomocí hořáku, který zahřeje kovový obrobek na jeho teplotu vzplanutí a následně v důsledku jeho reakce s uvolňovaným proudem kyslíku vypálí oxid kovů, který vytéká z vytvořené řezné spáry obrobku jako struska.

Alternativní označení

seřizovač stroje pro řezání autogenem

pracovnice obsluhující stroj pro řezání autogenem

pracovník obsluhující stroj pro řezání autogenem

seřizovačka stroje pro řezání autogenem

obsluha stroje pro řezání autogenem

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences