Skip to main content

Show filters

Hide filters

vedoucí kulturního zařízení

Description

Code

1431.1

Description

Vedoucí kulturních zařízení řídí provoz zařízení, která poskytují kulturní služby, jako je divadlo, film a hudba. Plánují a organizují každodenní provoz zajišťovaný příslušnými zaměstnanci a zařízením a zajišťují, aby organizace navázala na nejnovější vývoj v dané oblasti. Koordinují různá oddělení zařízení a řídí správné používání zdrojů, politik a rozpočtů.

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences