Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrolor jakosti výrobků/kontrolorka jakosti výrobků

Description

Code

7543.10

Description

Kontroloři jakosti výrobků kontrolují výrobky za účelem posouzení jejich souladu s normou nebo referenčními pokyny. Pozorují, měří, testují a tvoří otázky za účelem vyplnění formulářů a po provedení inspekce uvádějí míru plnění požadavků s komentáři. Kontroloři kvality výrobků jsou zaměstnanci společností nebo pro ně pracují externě.

Alternativní označení

kontrolor jakosti výrobků

kontrolorka jakosti výrobků

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences