Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

manažer politiky organizace/manažerka politiky organizace

Description

Code

1213.2

Description

Manažeři politiky organizace jsou odpovědní za řízení rozvoje programů politik a za zajištění toho, aby byly splněny strategické cíle organizace. Dohlížejí na tvorbu politických postojů, jakož i na kampaň organizace a její prosazování v oblastech, jako je životní prostředí, etika, kvalita, transparentnost a udržitelnost.

Alternativní označení

manažerka politiky organizace

manažer politiky organizace

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences