Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

investor rizikového kapitálu/investorka rizikového kapitálu

Description

Code

2412.11

Description

Investoři rizikového kapitálu investují do mladých nebo malých začínajících podniků a poskytují jim soukromé financování. Zkoumají potenciální trhy a konkrétní možnosti produktů, které mají vlastníkům podniků pomoci rozvíjet nebo rozšiřovat jejich podniky. Na základě svých zkušeností a činností poskytují poradenství podnikům, technické odborné znalosti a zprostředkovávají síť kontaktů. V podniku nezastávají výkonné manažerské pozice, ale mají vliv na jeho strategické směřování.

Alternativní označení

investorka počátečního kapitálu

investorka rizikového kapitálu

investor počátečního kapitálu

investor rizikového kapitálu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: