Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

koordinátor programu zaměstnanosti/koordinátorka programu zaměstnanosti

Description

Code

2422.3

Description

Koordinátoři programu zaměstnanosti provádějí výzkum a vypracovávají programy a politiky zaměstnanosti za účelem zlepšení pracovních standardů a omezení problémů, jako je nezaměstnanost. Dohlížejí na prosazování politických plánů a koordinaci jejich provádění.

Alternativní označení

koordinátorka programu zaměstnanosti

koordinátor programu zaměstnanosti

poradkyně pro návrat do zaměstnání

poradce pro návrat do zaměstnání

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: