Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

bioinformatik/bioinformatička

Description

Code

2131.3

Description

Bioinformatici analyzují biologické procesy pomocí počítačových programů. Udržují nebo vytváří databáze obsahující biologické informace. Bioinformatici shromažďují a analyzují biologické údaje a mohou rovněž pomáhat vědcům z různých oborů, mimo jiné biotechnologie a farmacie. Provádějí vědecký výzkum a statistické analýzy a podávají zprávy o svých zjištěních. Bioinformatici mohou rovněž shromažďovat vzorky DNA, objevovat datové vzorce a provádět genetický výzkum.

Alternativní označení

bioinformatik

bioinformatička

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences