Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

specialista rozvoje pracovních sil/specialistka rozvoje pracovních sil

Description

Code

2423.5

Description

Specialisté rozvoje pracovních sil shromažďují a analyzují profesní informace v rámci jednoho oboru nebo společnosti, aby předložili doporučení ke snížení nákladů a celkovému zlepšení obchodní činnosti. Poskytují zaměstnavatelům technickou pomoc při řešení problémů při náboru a rozvoji zaměstnanců a při restrukturalizaci zaměstnanců. Specialisté rozvoje pracovních sil studují a píší popisy pracovních míst a připravují systémy klasifikace povolání.

Alternativní označení

specialistka rozvoje pracovních sil

specialista rozvoje pracovních sil

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: