Skip to main content

Show filters

Hide filters

hospodyně v domácnosti

Description

Code

5152.2

Description

Hospodyně v domácnosti jsou odpovědné za veškeré činnosti v domácnosti v soukromém domě. Vykonávají funkce podle potřeb zaměstnavatele, jako je vaření, uklízení a praní, péči o děti a zahradnické práce, nebo na ně dohlížejí. Objednávají dodávky a odpovídají za přidělené výdaje. Hospodyně v domácnosti mohou dohlížet na pracovníky v domácnostech ve velkých domácnostech a dávat jim pokyny.

Alternativní označení

hlavní hospodyně v domácnosti

vrchní hospodyně v domácnosti

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Narrower occupations

Skills & Competences