Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kontrolor nočního provozu/kontrolorka nočního provozu

Description

Code

4224.2

Description

Kontroloři nočního provozu dohlížejí na péči o zákazníky v pohostinství v ubytovacích zařízeních a provádějí širokou škálu činností od recepce až po vedení účetnictví.

Alternativní označení

auditorka nočního provozu

noční inspektor

kontrolor nočního provozu

kontrolorka nočního provozu

noční inspektorka

auditor nočního provozu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: