Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

výrobce baterií/výrobkyně baterií

Description

Code

8212.3.1

Description

Výrobci baterií svařují a montují součásti baterií, jako jsou elektronické součástky, kabely a kryt elektrických článků.

Alternativní označení

výrobce baterií

konstruktérka baterií

výrobkyně baterií

konstruktér baterií

dělník výroby baterií

dělnice výroby baterií

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: