Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poradce pro zdravý životní styl/poradkyně pro zdravý životní styl

Description

Code

5142.12

Description

Poradci pro zdravý životní styl pomáhají klientům dosáhnout zdravého životního stylu a udržovat jej. Radí, jak snížit hmotnost nalezením rovnováhy mezi zdravou stravou a cvičením. Poradci pro zdravý životní styl stanoví společně se svými klienty cíle a vedou přehled o pokroku, kterého bylo dosaženo, prostřednictvím týdenních schůzek. 

Alternativní označení

poradce pro zdravý životní styl

poradkyně pro zdravý životní styl

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: