Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inženýr uvádění do provozu/inženýrka uvádění do provozu

Description

Code

2149.6

Description

Inženýři uvádění do provozu vykonávají dohled nad závěrečnými fázemi projektu, když jsou systémy instalovány a zkoušeny. Kontrolují správné fungování vybavení, zařízení a továren, aby bylo zajištěno, že splňují požadavky a specifikace. Provádějí nezbytná ověření a udělují schválení, aby mohl být projekt dokončen.

Alternativní označení

inženýrka uvádění do provozu

inženýr uvádění do provozu

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání: