Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

servisní technik systémů topení a vzduchotechniky/technička systémů topení a vzduchotechniky

Description

Code

7127.1

Description

Servisní technici systémů topení a vzduchotechniky instalují a provádějí údržbu průmyslových topných a chladicích systémů. Seřizují pece, termostaty, vzduchovody, průduchy a další zařízení potřebná k zajištění řízeného průchodu a úpravy vzduchu.

Alternativní označení

inspektorka topných nástrojů

inspektor HVACR

mechanička HVAC

technik průmyslového chladiče

mechanik topení HVAC

mechanik HVAC

inspektor klimatizace a chlazení

inspektorka HVACR

inspektorka klimatizace

inspektor ventilace a klimatizace

mechanička topení HVAC

inspektor topných nástrojů

technička průmyslového chladiče

mechanik vytápění, větrání a klimatizace

mechanička vytápění, větrání a klimatizace

inspektorka ventilace a klimatizace

inspektorka klimatizace a chlazení

inspektor klimatizace

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences