Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

specialista v oblasti recyklace/specialistka v oblasti recyklace

Description

Code

2143.1.3

Description

Specialisté v oblasti recyklace zkoumají strategie a právní předpisy v oblasti recyklace a dohlížejí na jejich provádění v organizaci s cílem zajistit, aby nakládání s odpady probíhalo v souladu s předpisy. Provádějí inspekce, poskytují recyklační zařízení a dohlížejí na pracovníky pro recyklaci. Rovněž poskytují organizacím poradenství o tom, jak mohou zlepšit své postupy nakládání s odpady.

Alternativní označení

specialista v oblasti recyklace

specialistka v oblasti recyklace

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences