Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

technik monitoringu podzemních vod/technička monitoringu podzemních vod

Description

Code

2133.15.1

Description

Technici monitoringu podzemních vod sledují životní prostředí, shromažďují údaje ve formě vzorků a provádí testy v laboratoři nebo v terénu za účelem vyšetření potenciálních zdrojů znečištění. Provádí také úkoly údržby monitorovacího zařízení.

Alternativní označení

technik monitoringu podzemních vod

technička monitoringu podzemních vod

Regulační hledisko

Zda a jak je toto povolání regulováno v členských státech EU, zemích EHP nebo ve Švýcarsku, zjistíte v databázi regulovaných povolání, kterou sestavila Komise. Databáze regulovaných povolání:

Skills & Competences